Twee keer per jaar wordt een tussentijdse rapportage aan de raad voorgelegd. Deze bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich vooral op het lopende jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Met de 2e Bestuursrapportage 2022 wordt de Programmabegroting 2022 bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17