Algemeen

De bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2022, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste acht maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en reeds genomen raadsbesluiten worden toegelicht.  

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17