2. Programma's

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

02 Onderwijs en ontplooiing

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

214

189

-25

-

-

-

-

2.2 Onderwijshuisvesting

120

28

-92

25

25

25

25

2.3 Sportbeleid en activering

63

18

-45

-45

-45

-45

-45

2.3 Sportaccommodaties

712

788

76

-

-

-

-

2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

56

-

-56

-45

-45

-45

-45

2.4 Musea

-

-

-

-

-

-

-

2.4 Cultureel erfgoed

-12

-

12

-12

-

-

-

2.4 Media

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

1.153

1.023

-130

-77

-65

-65

-65

Reservemutatie

-

11

11

-

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17