3. Financiën

3.2 Mutaties op programmaniveau

In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

Begroting voor wijziging

Mutaties 2e Bestuursrapportage

Begroting na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal Domein

27.228

5.081

-22.147

3.234

-17

-3.251

30.462

5.064

-25.398

02 Onderwijs en ontplooiing

6.627

1.700

-4.927

1.153

1.023

-130

7.780

2.723

-5.057

03 Economie en duurzaamheid

941

879

-62

156

93

-63

1.097

972

-125

04 Openbare ruimte

19.819

9.311

-10.508

-1.918

-75

1.843

17.901

9.236

-8.665

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

26.798

25.770

-1.028

-3.285

-2.256

1.029

23.513

23.514

1

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.410

661

-5.749

551

101

-450

6.961

762

-6.199

07 Overhead

12.665

-

-12.665

-2.956

-

2.956

9.709

-

-9.709

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.460

50.919

47.459

-1.857

7.725

9.582

1.603

58.644

57.041

Saldo voor bestemming

103.948

94.321

-9.627

-4.922

6.594

11.516

99.026

100.915

1.889

01 Sociaal Domein

-

-

-

321

649

328

321

649

328

02 Onderwijs en ontplooiing

-

25

25

-

11

11

-

36

36

03 Economie en duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 Openbare ruimte

6.833

9.270

2.437

1.038

-2.237

-3.275

7.871

7.033

-838

05 Ruimtelijke ontwikkeling

2.305

988

-1.317

4.481

2.958

-1.523

6.786

3.946

-2.840

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Overhead

-

-

-

-

200

200

-

200

200

08 Algemene dekkingsmiddelen

-

5.790

5.790

2.839

1.429

-1.410

2.839

7.219

4.380

Reservemutaties

9.138

16.073

6.935

8.679

3.010

-5.669

17.817

19.083

1.266

01 Sociaal Domein

27.228

5.081

-22.147

3.555

632

-2.923

30.783

5.713

-25.070

02 Onderwijs en ontplooiing

6.627

1.725

-4.902

1.153

1.034

-119

7.780

2.759

-5.021

03 Economie en duurzaamheid

941

879

-62

156

93

-63

1.097

972

-125

04 Openbare ruimte

26.652

18.581

-8.071

-880

-2.312

-1.432

25.772

16.269

-9.503

05 Ruimtelijke ontwikkeling

29.103

26.758

-2.345

1.196

702

-494

30.299

27.460

-2.839

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.410

661

-5.749

551

101

-450

6.961

762

-6.199

07 Overhead

12.665

-

-12.665

-2.956

200

3.156

9.709

200

-9.509

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.460

56.709

53.249

982

9.154

8.172

4.442

65.863

61.421

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17