2. Programma's

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

03 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling

243

-

-243

-

-

-

-

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-228

-

228

-

-

-

-

3.1 Economische promotie

141

93

-48

-211

-191

-191

-191

Mutatie saldo voor bestemming

156

93

-63

-211

-191

-191

-191

Reservemutatie

-

-

-

-

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17