2. Programma's

In dit hoofdstuk 2 worden per programma op taakveld niveau de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant zijn opgenomen.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17