4. Bijlagen

De bestuursrapportage bevat 4 bijlagen:

  • budgetoverheveling
  • meerjarenprojectenplan Buitenruimte
  • dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst
  • aanvullende dienstverlening 2023 AA-organsiatie
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17